לוחמה וירטואלית

מעל 25 מתקני לחימה בו-זמנית⋄
הדמיות לכל תרחיש ⋄
טכנולוגיה שתמיד מתפתחת ⋄
הגברת מודעות בלחימה ⋄